AND1 TALLINNA KOSSULIIGA
ÜLDJUHEND 2016 - 2017

Üldsätted
AND1 Tallinna Kossuliiga (edaspidi „Liiga“) eesmärgiks on osalevate meeskondade hulgast parimate väljaselgitamine. Liiga propageerib korvpallimängu kõigi poolehoidjate ja harrastajate hulgas ning loob hea võimaluse oma lemmik pallimängualaga harrastustasemel tegelemiseks nii noortele kui ka kogemustega tegijatele. Võistlused toimuvad ajavahemikul 03.10.2016 kuni 14.05.2017.

Osalemistingimused
Liigast võivad osa võtta kõik meeskonnad, kes vastavad üldjuhendis toodud tingimustele. Meeskonna registreerimisavaldus liigas osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 26.09.2016. Registreerimisleht on kättesaadav Liiga kodulehel www.kossuliiga.ee
Meeskonna mängijate nimistud tuleb esitada Liigale hiljemalt 30.09.2016.

Kodusaal
Osalevatel meeskondadel peab olema võimalus pidada kodumänge Tallinnas, Harju maakonna piirides või Kohila valla territooriumil.

Turniiri ülesehitus
AND1 Tallinna Kossuliiga jaotub 2016/2017 hooajal kahte divisjoni:
- Ballzy eliitdivisjon
- Spalding divisjon.

Ballzy eliitdivisjoni ühe võistkonna rivistuses tohib osaleda kuni kaks 2016/2017 Eesti MV Saku I liigas registreeritud ning mängudes osalenud mängijat.
Spalding divisjoni ühe võistkonna rivistuses tohib osaleda kuni kaks 2016/2017 Eesti MV Saku II liigas registreeritud ning mängudes osalenud mängijat, Eesti MV I liigas osalevad mängijad Spalding divisjonis osaleda ei tohi.

Alexela Meistriliigas 2016/2017 hooajal osalevad mängijad AND1 Tallinna Kossuliigas osaleda ei tohi. Igasse divisjoni registreeritakse meeskonnad lähtuvalt 2015/2016 Kossuliiga hooaja lõpptulemustest. Vabanenud kohad erinevates divisjonides täidetakse sooviavalduste alusel möödunud hooaja lõpptulemustest lähtuvalt (alates A1 kuni B38), mis tähendab, et mullu kõrgema lõppkoha turniiril saavutanud meeskond omab eelist vabanenud kohale. Kõrgemast eliitdivisjonist madalamasse divisjoni üle tulevad meeskonnad omavad kõrgemaid paigutusi. Spalding divisjoni viis parimat meeskonnad tagavad pääsme järgmiseks 2017/2018 hooajaks Ballzy eliitdivisjoni. Kossuliiga omab õigust divisjone muuta ning välja töötada ühine turniirisüsteem vastavalt laekunud registreerimisavaldustele. Iga divisjoni play-offi mänguskeem kinnitatakse täpsema turniiri juhendiga hiljemalt 03.10.2016

Finaalipäev
Liiga korraldab oma kuludega finaalipäeva, kus toimub kuni neli kohtumist, milleks on Spalding divisjoni 3. koha kohtumine ning finaal ja Ballzy eliitdivisjoni 3. koha kohtumine ning finaalmäng.


Osalustasud
Kossuliiga osalustasu hooajal 2016/2017 on 400 eurot. Alates 2008/2009 hooajast kõikidel järjestikustel hooaegadel kaasa löönud võistkondadele rakendatakse soodustingimustel osalustasu, mis on 350 eurot, kui võistkonna esindab sama juriidiline isik ning meeskonnas osaleb vähemalt 5 mängijat samast hooajast. Meeskond, kelle koosseisus on vaid kuni 21 aastased (sündinud kuni 01.07.1995) mängijad, rakendatakse soodustingimustel osalustasu, mis on 350 eurot. Osalustasu peab olema makstud esitatud arve alusel vastavalt arvel määratud tähtajale hiljemalt 30.09.2016. Osalustasu sisaldab kodumängudeks vajalike mänguprotokolle ning ühte ametlikku Kossuliiga mängupalli Spalding TF-1000, alates play-offi 1/8 ringist ka väljakukohtunike määramist kohtumistele.

Auhinnad
AND1 Tallinna Kossuliiga autasustab divisjonide I – III koha saavutanud meeskondi karikatega. Finaalipäeval osalenud mängijaid autasustatakse medalite ning Kossuliiga meenetega. Turniiri parimatele mängijate määratakse eraldi auhinnad korraldajate poolt koostatud mänguprotokollide statistika põhjal (põhiturniiri resultatiivseim mängija, enim kolmepunktiviskeid tabanud mängija ning täpsem vabavisete (min 30 üritust) sooritaja). Põhiturniir koosneb alagrupiturniirist ning vahegrupiturniirist. Eraldi autasustab Liiga auhindadega alagrupiturniiri ning vahegrupiturniiri parimaid meeskondi ning valib hooaja jooksul igakuiselt Liiga parima mängumehe. Lisaks toimub Finaalipäeval eraldi viskevõistlus Liiga täpseimate kaugviskajate osavõtul.

Mängijad
Kuni 30.09.2016 registreeritud mängijatele eraldi litsentsitasud puuduvad, kusjuures ühe võistkonna rivistuses võib olla registreeritud kuni 20 mängijat. Mängijate hilisem lisamine või asendamine on lubatud kuni 31.01.2017.  Alates 01.10.2016 kuni 31.01.2017 lisatud mängijatele rakendatakse registreerimistasu 20 eurot mängija kohta ning lisatud mängijat tohib kohtumistes kasutada peale registreerimistasu laekumist ning Liiga poolset e-postiga saadetud kinnitust. Iga mängija tohib olla registreeritud ja osaleda turniiri vaid ühes divisjonis ning ühe meeskonna koosseisus. Mängijal on õigus hooaja jooksul esitada Liigale ühe korra üleminekuavaldus ehk vahetada meeskonda, kõik muudatused lubatud kuni 31.01.2017. Play-offis osalemiseks peab mängija olema põhiturniiril osalenud minimaalselt ühes kohtumises (alagrupimängud ja vahegrupimängud kokku).

Mängude info
Voorudes esimesena asetatud võistkond kindlustab mängu läbiviimiseks väljaku ning tasustab sekretariaadi ja ühe väljakukohtuniku. Teisena asetatud võistkond kindlustab ja tasustab teise väljakukohtuniku. Mängudes tohib kasutada ainult Liiga kodulehel avaldatud väljakukohtunike nimistus olevaid vilemehi. Alates play-offi 1/8 ringist määrab Liiga kohtumistele väljakukohtunikud. Kõik tasud mängu teenindavatele kohtunikele tuleb tasuda enne kohtumise algust. Soovituslik on kasutada kohtumistes kahte lauakohtuniku. Väljakukohtuniku puudumine toob võistkonnale kaasa rahalise trahvi summas 50 eurot juhtumi kohta. Mängu läbiviimisest loobumine või kokkulepitud kohtumisele mitteilmumine, mille tulemusena märgitakse loobunud/mitteilmunud meeskonnale tabelisse kaotus 0:20, toob kaasa rahalise trahvi summas 50 eurot juhtumi kohta. Hooajal 2016/2017 on kõikides mängudes kohustuslik kasutada Liiga ametliku mängupalli Spalding TF-1000.

Korraldaja lahendab kõik üldjuhendis määratlemata küsimused, töötab välja ja kinnitab liiga täpse võistlusjuhendi koos mängugraafikutega peale registreerimistähtaja lõppu hiljemalt 03.10.2016.a.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda