TALLINNA KOSSULIIGA
ÜLDJUHEND 2017 - 2018

Üldsätted
Tallinna Kossuliiga (edaspidi „Liiga“) eesmärgiks on osalevate meeskondade hulgast parimate väljaselgitamine. Liiga propageerib korvpallimängu kõigi poolehoidjate ja harrastajate hulgas ning loob hea võimaluse oma lemmik pallimängualaga harrastustasemel tegelemiseks nii noortele kui ka kogemustega tegijatele. Võistlused toimuvad ajavahemikul 09.10.2017 kuni 13.05.2018.

Osalemistingimused
Liigast võivad osa võtta kõik meeskonnad, kes vastavad üldjuhendis toodud tingimustele. Meeskonna registreerimisavaldus liigas osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 25.09.2017. Registreerimisleht on kättesaadav Liiga kodulehel www.kossuliiga.ee
Meeskonna mängijate nimistud tuleb esitada Liigale hiljemalt 30.09.2017.

Kodusaal
Osalevatel meeskondadel peab olema võimalus pidada kodumänge Tallinnas, Harju maakonna piirides või Kohila valla territooriumil.

Turniiri ülesehitus
Liiga jaotub 2017/2018 hooajal kolme divisjoni (A-, B- ja C-divisjon).
A-divisjoni ühe võistkonna rivistuses tohib osaleda kuni kaks 2017/2018 Eesti MV Saku I liigas registreeritud ning mängudes osalenud mängijat, 2017/2018 hooajal Eesti MV Alexela Meistriliigas pallivate mängijate osalemine on keelatud.
B-divisjonis on 2016/2017 ja 2017/2018 hooajal Eesti MV Alexela Meistriliigas ja Eesti MV Saku I-liigas pallivate mängijate osalemine keelatud. B-divisjoni ühe võistkonna rivistuses tohib osaleda kuni kaks 2017/2018 Eesti MV Saku II liigas registreeritud ning mängudes osalenud mängijat. 
C-divisjonis on 2016/2017 ja 2017/2018 hooajal Eesti MV Alexela Meistriliigas, Eesti MV Saku I-liigas ja Eesti MV Saku II-liigas pallivate mängijate osalemine keelatud.

Igasse divisjoni registreeritakse meeskonnad lähtuvalt 2016/2017 Liiga hooaja lõpptulemustest,  C-divisjoni registreerimine toimub vaid korraldajapoolsete kutsete alusel.
Vabanenud kohad erinevates divisjonides täidetakse sooviavalduste alusel möödunud hooaja lõpptulemustest lähtuvalt (alates Ballzy Eliitdivisjoni 1. koht kuni Spalding divisjoni 41. koht). Kõrgemast divisjonist madalamasse divisjoni üle tulevad meeskonnad omavad kõrgemaid paigutusi. Liiga omab õigust divisjone muuta ning välja töötada ühine turniirisüsteem vastavalt laekunud registreerimisavaldustele. Iga divisjoni play-offi mänguskeem kinnitatakse täpsema turniiri juhendiga hiljemalt 03.10.2017

Finaalipäev
Liiga korraldab oma kuludega finaalipäeva(d), kus toimub kuni kuus kohtumist, milleks on iga divisjoni pronksimäng ning finaal.

Osalustasud
Liiga osalustasu 2017/2018 hooajal on 400 eurot. Alates 2008/2009 hooajast kõikidel järjestikustel hooaegadel kaasa löönud võistkondadele rakendatakse soodustingimustel osalustasu, mis on 350 eurot, kui võistkonna esindab sama juriidiline isik ning meeskonnas osaleb vähemalt 5 mängijat samast hooajast. Meeskond, kelle koosseisus on vaid kuni 21 aastased (sündinud kuni 01.07.1996) mängijad, rakendatakse soodustingimustel osalustasu, mis on 350 eurot. Osalustasu peab olema makstud esitatud arve alusel vastavalt arvel määratud tähtajale hiljemalt 29.09.2017. Osalustasu sisaldab kodumängudeks vajalike mänguprotokolle.

Auhinnad
Liiga autasustab divisjonide I – III koha saavutanud meeskondi karikatega. Finaalipäeval osalenud mängijaid autasustatakse medalite ning meenetega. Turniiri parimatele mängijate määratakse eraldi auhinnad korraldajate poolt koostatud mänguprotokollide statistika põhjal (põhiturniiri resultatiivseim mängija, enim kolmepunktiviskeid tabanud mängija ning täpseim vabavisete (min 30 üritust) sooritaja). Põhiturniir koosneb alagrupiturniirist ning vahegrupiturniirist. Eraldi valib Liiga hooaja jooksul igakuiselt Liiga parima mängumehe. Lisaks toimub Finaalipäeval eraldi viskevõistlus Liiga täpseimate kaugviskajate osavõtul.

Mängijad
Kuni 30.09.2017 registreeritud mängijatele eraldi litsentsitasud puuduvad, kusjuures ühe võistkonna rivistuses võib olla registreeritud kuni 20 mängijat. Mängijate hilisem lisamine või asendamine on lubatud kuni 31.01.2018.  Alates 01.10.2017 kuni 31.01.2018 lisatud mängijatele rakendatakse registreerimistasu 20 eurot mängija kohta ning lisatud mängijat tohib kohtumistes kasutada peale registreerimistasu laekumist ning Liiga poolset epostiga saadetud kinnitust. Iga mängija tohib olla registreeritud ja osaleda turniiri vaid ühes divisjonis ning ühe meeskonna koosseisus. Mängijal on õigus hooaja jooksul esitada Liigale ühe korra üleminekuavaldus ehk vahetada meeskonda, kõik muudatused lubatud kuni 31.01.2018. Play-offis osalemiseks peab mängija olema põhiturniiril osalenud minimaalselt ühes kohtumises (alagrupimängud ja vahegrupimängud kokku).

Mängude info
Voorudes esimesena asetatud võistkond kindlustab mängu läbiviimiseks väljaku ning tasustab sekretariaadi ja ühe väljakukohtuniku. Teisena asetatud võistkond kindlustab ja tasustab teise väljakukohtuniku. Soovituslik on kasutada kohtumistes kahte lauakohtuniku. Kõik tasud mängu teenindavatele kohtunikele tuleb tasuda enne kohtumise algust. Mängudes tohib kasutada ainult Liiga kodul ehel avaldatud väljakukohtunike nimistus olevaid vilemehi. Alates play-offi veerandfinaalidest määrab Liiga kohtumistele väljakukohtunikud, tasustamine toimub jätkuvalt võistkondade poolt. Finaalipäeval aset leidvate medalimängude kõik kohtunikekulud on Liiga kanda. Väljakukohtuniku puudumine toob võistkonnale kaasa rahalise trahvi summas 50 eurot juhtumi kohta. Mängu läbiviimisest loobumine või kokkulepitud kohtumisele mitteilmumine, mille tulemusena märgitakse loobunud/mitteilmunud meeskonnale tabelisse kaotus 0:20, toob kaasa rahalise trahvi summas 50 eurot juhtumi kohta.

Korraldaja lahendab kõik üldjuhendis määratlemata küsimused, töötab välja ja kinnitab Liiga täpse võistlusjuhendi koos mängugraafikutega peale registreerimistähtaja lõppu hiljemalt 03.10.2017.a.